CoolBird har skiftet navn til


makemedia

www.makemedia.dk